ติดต่อเราโทร : 02-432-4888

เงื่อนไขและนโยบาย

เงื่อนไขและนโยบาย


1. ข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า จะถูกปิดเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย 

2. ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการคัดลอกรูปภาพหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์หรืออื่น ๆ ไปลงบนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือ นำไปซึ่งการขาย

3. เราจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับระบบการสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ เนื่องจากเรา เป็นโรงงานผลิตเครื่องหนัง มิใช้ร้านค้าเครื่องหนัง การลงสินค้าหน้าเว็บไซต์เพื่อเป็นไกด์ให้กับลูกค้าเท่านั้น

4. เรามีนโยบายสำหรับลูกค้าบางรายที่ต้องการให้สินค้าที่จะผลิตของท่านเป็นความรับสามารถแจ้งกับฝ่ายขายได้ทันที

5. การดำเนินการผลิตและการจัดส่งอาจเกิดข้อผิดพลาดทางการผลิต ซึ่งส่งผลให้การผลิตคลาดเคลื่อนออกไปเล็กน้อย ท่านสามารถแจ้งทีมงานได้หากเกิดกรณีข้อผิดพลาดแต่ท่านไม่สามารถเลื่อนวันส่งของได้